HISTORIA

Hedersordförande Sigurd Persson

Exakt vilket år Tomelilla tennisklubb bildades omges av lite osäkerhet. Man tror, att det skedde vid 1930-talets början. Då fanns en en tous cas-bana invid varmbadhuset, beläget mellan Fabriks- och Adelgatan. På den spelade bland andra bröderna Jönsson, dvs Valter och Allan. Deras fader, Julius Jönsson hade herr- och gossekiperingsaffär på Bangatan 1. Andra racketsvingare på den tiden var handlanden Gustaf A Sjöstedt, bankkamreren Joel Larsson, kemisten Arvid Gustafsson och tandteknikern Olle Davidsson.

Vid 1940-talets mitt anlades en ny grusbana, ett stenkast från Lagerhuset. Tobakisten Jove Bengtsson och jästfabrikskamreren Gösta Boman var då några av de drivande krafterna. Denna bana gjorde tjänst i nästan 30 år, tills en tredje grusbana såg dagens ljus – denna gång i Skogsbacken. Denna är ännu i bruk, medan de två tidigare har skattat åt förgängelsen.

Vi skrev då sommaren 1974, och samma års höst invigdes rubtan-banan i det bredvid liggande och nyuppförda tältet. Här spelas det fortfarande efter drygt 40 år! Häromåret lades nytt underlag i form av plexipave.

Ordförande under åren har bland andra varit Theodor Richter, rektor på folkhögskolan och Sigurd Persson, muraremästare som svingade klubban åren 1967-92. SE BILD! Därefter har ordförandeposten besatts av Tommy Jönsson, Kenth Kristoffersson och Anders Lundell. Från 2013 var det Sven Å Håcanson, som drog i tåtarna. Han efterträddes 2016 av Carl Olov von Schantz, som 2018 ersattes av Johan Kaldner. Under dennes ledning har klubben upplevt en renässans av tidigare ej skådat slag.

År 1980 renoverade ovan nämnde Sigurd P sitt dåvarande hus på Malmövägen 18, varvid han bakom tapeterna fann tidningar från 1953. Där talades om ett utbyte med Præstø tennisklubb, och 1981 inviterades därför den själländska klubben åter till Tomelilla. Under 7-8 års tid upprätthölls den traditionen med respektive klubb som värd vartannat år.

I många år från 1960-talets mitt har nästan årligen klubbmästerskap anordnats, såväl inomhus som ute. En fyrfaldig mästare har man i Bengt-Göran Montán. Den senaste tioårsperioden har intresset varit för lågt, för att dessa tävlingar alls kunnat anordnas. Från 1995 har emellertid så gott som varje år spelats  Sigurd Cup , vari det tävlats om ett vandringspris, uppsatt av Sigurd Persson, då han frånträdde ordförandeposten 1993. Med ålderns rätt har snart 82-årige Sigurd P nu lagt racketen på hyllan.

I ca 30 år spelades motionsserier inomhus. När intresset kring 1980 var som störst, fanns tre serier med inalles mer än 30 deltagare! Efter ett antal års uppehåll ordnas nu åter motionsserier i tältet.

Åren 2009-2011 avgjordes en lördagsförmiddag varje sommar Colosé Cup, sponsrad av tomelillafödde tennisentusiasten Stig Svensson (1922-2011). Prissumman var årligen ca 1500 kr, vartill kom att deltagarna efter tävlingen bjöds på överdådig bankett på Golfrestaurangen i Ullstorp.


Återväxten säkras i dag genom tennisskola, ledd av bland andra Fredrik Ekwall med rötter i malmötennisen.Skrivet av Sven-Åke Håcanson