RISKANALYS TOMELILLA TENNISKLUBB MED ANLEDNING AV COVID-19

Uppdaterad riskanalys kopplad till Covid-19 gällande Tomelilla Tennisklubbs verksamhet och besökare i vår anläggning. 

 

Riskanalysen grundar sig på Regeringens och FHM råd och restriktioner samt på information från Riksidrottsförbundet samt Tennisförbundet.

 

Verksamheten

 • Vid organiserad träning ombeds anhöriga att undvika att vistas i anläggningen. Om det behövs så måste detta ske i samråd med tränaren och ske på ett vis där trängsel inte uppstår.

 

Anläggningen

 • Maxantal i anläggningen är 15 personer. Utspridda. Vi riktar dock alltid in oss på att vara så få som möjligt i anläggningen.
 • Trängsel får inte uppstå i anläggningen.
 • Våra rutiner för städning och hygienstationer är fortfarande utökade.
 • Hygienstationer ses över frekvent, pappershanddukar och tvål skall alltid finnas.
 • Handsprit finns tillgänglig.
 • Ombyte sker hemma.
 • I anläggningen håller vi ordentligt avstånd.
 • Endast en person får vistas i respektive omklädningsrum.

 

Utövaren

 • Stannar hemma vid minsta symptom på förkylning och annan sjukdom.
 • Symptomfri enligt FHM riktlinjer innan man åter får vistas i anläggningen efter sjukdom.
 • Dricker enbart från egen medhavd vattenflaska. Drick ej vatten från kranar.
 • Undviker all form av kroppskontakt och närhet med annan utövare.
 • Håller bästa handhygien, tvätta händerna ofta.
 • Utövare kommer precis innan sin tid och lämnar direkt när tiden är ute.
 • Vi möts eller samlas ej i klubblokalen.
 • Bytet mellan två timmar sker i hallen där avstånd kan hållas.